Terapie partnerských vztahů /vnitřní žena, vnitřní muž/ 28.-30. října 2011

15.10.2011 19:19

Terapie partnerství

Začíná v 17:00.

Vnitřní žena - vnitřní muž, terapie partnerství je plný název semináře, který bude probíhat v Kněževsi u Prahy od čtvrtka 27.10. do neděle 30.10.2011 Je určen každému, kdo pociťuje nespokojenost se svým partnerským vztahem, komu se - často opakovaně - nedaří žít ve vyrovnaném partnerském vztahu. Vycházím ze zkušenosti získané jak ze svých partnerských vztahů, tak z terapií, které jsem vedl, že nemůžeme žít vyrovnaný partnerský vztah, pokud uvnitř v nás nejsou vyrovnány obě polarity našeho bytí, ženská a mužská, jinými slovy vnitřní žena a vnitřní muž.

Často k tomu dochází proto, že nerozumíme dost dobře hlavnímu poslání, které si obě polarity v životě plní. Tudíž zaměňujeme role a působnosti ženy a muže se všemi negativními důsledky, které taková záměna vyvolává. Nuže, věnujme svůj čas i energii narovnání těchto vztahů, nastolení dynamické rovnováhy, která umožní s radostí a s pocitem naplnění žít tvůrčím způsobem svůj život.

Seminář začíná úvodem ve čtvrtek večer, pokračuje ve sváteční den 28.10. až do neděle, kdy vše ukončíme do 14. hodiny. Léčit se budeme arteterapií, malováním, dramatoterapií i zpěvem a tancem. Najdeme způsob jak prožít svoji vnitřní ženu a svého vnitřního muže a jak nalézt v jejich vzájemném spojení svoji celistvost.

Seminář povede Ing. Karel Daněk za asistence malířky Jarmily Matičkové a Pavlíny Kasry Kordové.

Cena semináře je 3.500,- Kč - na místě je možné ubytování (s úhradou režijních nákladů na topení a vodu 50,- Kč za osobu a noc). Stravovat se budeme individuálně např. v místních restauracích. Chcete-li si zajistit svoji účast na semináři, zašlete prosím na účet 210488067/0300 zálohu 500 Kč