OBERON

 Představujeme Vám novinku ve světě energetické analýzy, přístroj který pracuje na bázi biorezonance OBERON SYSTEM QUANTUM.

Udělejte si celkový obrázek o svém zdraví, aniž byste museli obíhat nespočet odborných ambulancí a laboratoří.

Netravte svůj čas v čekárnách. Nečekejte dlouhé týdny na výsledky nebo na to, až vás pošlou jinam. Zjistěte vše na jednom místě, pohodlně, bezbolestně a za 60 minut. Získejte plnohodnotné výsledky bez nepříjemných krevních odběrů a mnohdy bolestivých vyšetření vnitřních orgánů.Odhalte nemoc včas a předejděte jí, než propukne naplno.

Co je kompletní testování organismu přístrojem OBERON TITANUM QUANTUM?

 • nejmodernější diagnostika zdraví, která rychle a přesně odhalí příčinu vašich zdravotních problémů, např. parazity, viry, bakterie a patogeny
 • včetně 3D skenování: přístroj dokáže automaticky lokalizovat ložisko patogenu, dědičné nemoci atp. a najít příčinu vzniku až na úrovni genomu
 • neinvazivní a bezbolestné vyšetření v příjemném prostředí v Horních Počernicích
 • jeden z nejlepších přístrojů svého druhu,
 • tuto výjimečnou metodu nabízí pouze několik center v ČR a Evropě!

 • Ploténka th 4

Vyšetření nebolí a je bezpečné. Provádí se prostřednictvím senzorů ve tvaru sluchátek umístěných na uších a elektrodou v ruce.

Jaké výsledky dostanete?

Nezahrneme vás lavinou čísel a hodnot, které vám nic neřeknou. Sdělíme vám konkrétní příčiny problémů, zobrazené graficky na jednotlivých orgánech. Vyšetření probíhá v automatickém módu a poté přecházíme do manuálního režimu.

 • zkontrolujeme váš zdravotní stav
 • lokalizujeme patologická ložiska
 • vyšetříme vás na úrovni histologické (tkáně) i cytologické (buňky)
 • vyhodnotíme stupeň a progresi vývoje patologických změn vašeho organismu
 • určíme problémy s páteří
 • diagnostikujeme zatížení viry, bakteriemi a parazity a také alergeny

Jak to probíhá?

 • Testování nebolí a je bezpečné. Provádí se prostřednictvím senzorů ve tvaru sluchátek umístěných na hlavě v oblasti spánků.
 • Vyšetření se provádí v sedě, klient se nesvléká a není prosvěcován. Jedná se o biorezonanci, která je nejdříve automaticky spuštěna
 • a poté přecházíme do manuálního režimu. Každý náš certifikovaný analytik pak prochází jednotlivé orgány, které jsou zobrazeny na monitoru a vysvětluje vše klientovi.

Klient po celou dobu vyšetření vše vidí na velkém monitoru před sebou. Na konci vyšetření dostane každý klient vytištěnou zprávu zobrazenou i graficky.

 Dvanácterník menší

Jak to funguje?

Diagnostika byla původně vyvinuta pro komplexní a přesné vyšetření kosmonautů. Sleduje tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání. Stav orgánu vyhodnocuje tím, že rezonančně zesiluje vyzařovaný signál vyšetřovaného orgánu.

Každý orgán a každá buňka má své charakteristické oscilace, které jsou uloženy v paměti počítače a mohou být zobrazeny jako graf.

Každý patologický proces má svůj charakteristický graf.

Na rozdíl od jiných metod technické diagnostiky dokáže METATRON Hunter odhalit i skrytá stadia onemocnění, která ultrazvuk, počítačová tomografie ani magnetická rezonance nemusí rozpoznat.

Diagnostika Oberon Titanum Quantum nenahrazuje klasická lékařská vyšetření, ale je jejich vhodným doplňkem.

Víte-li předem příčinu problému, můžeme se od začátku zaměřit na jeho zkoumání a diagnostiku tím zacílit a zkrátit.

3D skenování

Přístroj umí najít původ nemoci až na úrovni genomu.

V průběhu vyšetření zobrazí na makro-řezech hrubé změny tkáně. V místech největších patologických změn pak vyšetří i histologické řezy.

Následně prohledá významně změněné buňky, aby nalezl změny na buněčné úrovni.

Algoritmus jde ještě dál, hledá změny na jednotlivých chromozómech a nakonec zkoumá šroubovici DNA.

Oberon Titanum Quantum je nejen světovou špičkou v diagnostice, ale umožňuje i terapii (metaterapie a wellness harmonizace). 

Prevence je základ

Základem pevného zdraví je včasná a přesná diagnóza.

Mnoho lidí začíná řešit svůj zdravotní stav až na základě různých příznaků. Mnohdy zcela opomíjejí rodinnou anamnézu, tedy vrozenou dispozici. Na boj s nemocí pak už často bývá pozdě.

í akční cena 1500 Kč (jinde až 7000 Kč).

nejen testování a analýza, ale i následná metaterapie (oprava struktur a zátěží až na chromozomální úroveň) a 1 ošetření plazmovým generátorem (patogeny).

Objednávky na tel. 602295182


Další informace k přístroji:

Tento nový model již pracuje a provádí energetické diagnostické analýzy plně automaticky, zcela sám a veškerá naměřená data a analýzy vyhodnotí do přehledných tabulek, kde si je můžeme prohlédnout a současně sledovat poslední 4 diagnostiky najednou. Umožnuje terapeutovi okamžitě porovnat naměřené hodnoty předešlých analýz a správně je vyhodnotit. Vše můžeme také okamžitě vytisknout. V tisku je také možno nastavit od jaké požadováné hodnoty se má vše zobrazit a vytisknout. Přístroj dovoluje pracovat i manuálně jako u starších systémů, nebo pracovat i s poloautomatikou při energetické harmonizaci. Dovoluje také energeticky testovat vhodné doplňky stravy,byliny,potraviny, alergeny, patogeny aj. Novinkou je porovnávací diagnostika z naměřených křivek, spinová energetika orgánů a energetická mapa orgánů. Přístroj byl doplněn o další testovací patogeny, dalších 25 firem doplňků stravy a test vhodných potravin pro klienta. Další novinkou je automatická kvantová harmonizace. 


    rameno kopie

Princip funkce a provozu 
 

Přístroj funguje podle principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních struktur. Ovlivněním externích elektromagnetických polí ztrácejí magnetické momenty molekulárních proudů v přidaných centrech nervových buněk kortexu svou původní orientaci, což má za následek chybné vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů, čímž vyvolávají nestabilní metastabilní stavy. Desintegrace těchto stavů působí jako iniciovaný signál. Vyjádřeno fyzikálně je tento přístroj systémem elektronického oscilátoru, který kmitá odpovídající vlnovou délkou elektromagnetického záření. Kdy jeho energie je adekvátní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují strukturální organizace biologických objektů v řádném stavu. Přístroj umožňuje vyvolat bioelektrickou aktivitu mozkových neuronů, pomocí této aktivity v pozadí je možné zesilovat selektivně signály, které se oproti statickým proudům dají těžko rozpoznat. Informace o specifických temporálních stavech orgánů a tkáních jsou shromažďovány na basi nekontaktního triger senzoru, který byl vyvinut pomocí moderní informační technologie a mikro ultrazvukových okruhů. Tento senzor odkrývá těžko zjistitelné fluktuace signálů, které vyfiltruje ze zvukových projevů polí a konvertuje do digitální sekvence, kde jsou ošetřeny pomocí mikroprocesoru a pomocí interface kabelu přeneseny do počítače.

Více informací o přístroji Oberon zde v článcích.