PLAZMOVÝ GENERÁTOR

Bezpečné a rychlé vyřešení patogenních zátěží - virů, plísní, kvasinek, bakterií a zejména parazitů!

Objednávky na e-mailu nebo telefonicky tel. 602295182.

Jedna aplikace trvá 21 min.  Akční cena pronájmu = 210 Kč!

www.plazmarezonance.cz

MULTIFUNKČNÍ PLAZMA GENERÁTOR AWL

(seznam frekvencí - nemocí - patogennů - vlevo v menu)

Na rozdíl od zapperu nebo starších typů generátoru RPZ14 stačí mnohem kratší doba ošetření!!!

K dispozici je také testování patogenních zátěží nejmodernějším diagnostickým přístrojem OBERON TITANUM!

 https://zena.centrum.cz/zdravi/domaci-lekar/clanek.phtml?id=773057

Už žádná antibiotika:

Revoluční metoda detoxikace organismu novým multiplazmovým generátorem!

PLAZMA je ionizovaný plyn obsahující dostatečný počet kladně nabitých iontů a záporně nabitých částic (e-), který je navenek elektro neutrální. Celá soustava plazmy je elektricky vodivá. Změna v jednom místě soustavy vyvolává změny i na vzdálených místech. U plynů je ovlivňováno jen blízké okolí. Proto se plazma vyzařování označuje jako čtvrté skupenství hmoty. Od plynu se kvůli přítomnosti nabitých částic významně liší svou viskozitou a tepelnou vodivostí. Plazmu lze vytvořit z libovolného plynu. Různé plyny produkují různá spektra barev a ty mají různé rezonanční fyziologické účinky. Nejnovější vědecké důkazy naznačují, že světlo je vyzařováno v každé buňce našeho těla. Plazmatické vlnění jednoduše řečeno je rezonanční světlo. Integrace světla a zvuku. Toto vlnění zvyšuje elektrické napětí na membránách buněk, dodává jim světlo, které upravuje a normalizuje chemické procesy a tím nastoluje jejich správnou funkci, která je tak důležitá k regeneraci buněk a udržování zdraví.

Biorezonanční či frekvenční terapie je založená na objevu, který byl učiněn mikrobiologem Raymondem Rifem ve 20.-30. letech 20. století, že všechny mikroorganismy vysílají svoje specifické frekvence (tzn. že každá molekula osciluje svojí vlastní elektromagnetickou frekvencí). Pokud na ně namíříme frekvenci totožnou s jejich vlastní, dojde k rozkmitání jejich buněčné membrány, až se rozpadnou. Naše tělo pak jejich zbytky bez problémů vyloučí.

                          

PLAZMA je ionizovaný plyn obsahující dostatečný počet kladně nabitých iontů a záporně nabitých částic (e-), který je navenek elektro neutrální. Celá soustava plazmy je elektricky vodivá. Změna v jednom místě soustavy vyvolává změny i na vzdálených místech. U plynů je ovlivňováno jen blízké okolí. Proto se plazma vyzařování označuje jako čtvrté skupenství hmoty. Od plynu se kvůli přítomnosti nabitých částic významně liší svou viskozitou a tepelnou vodivostí. Plazmu lze vytvořit z libovolného plynu. Různé plyny produkují různá spektra barev a ty mají různé rezonanční fyziologické účinky. Nejnovější vědecké důkazy naznačují, že světlo je vyzařováno v každé buňce našeho těla. Plazmatické vlnění jednoduše řečeno je rezonanční světlo. Integrace světla a zvuku. Toto vlnění zvyšuje elektrické napětí na membránách buněk, dodává jim světlo, které upravuje a normalizuje chemické procesy a tím nastoluje jejich správnou funkci, která je tak důležitá k regeneraci buněk a udržování zdraví. 

Byl to Royal Raymond Rife, který objevil, že splynutí těchto dvou forem energií spolu vytváří frekvence, které blahodárně působí na zdraví. Plazmatické vyzařování ovlivněné multifunkčním generátorem velmi dobře proniká tkáněmi. Má destruktivní účinky na mikroorganismy a je vynikajícím nástrojem k harmonizaci buněk, detoxikaci, zmírnění bolesti, aktivaci orgánů a následnému zvýšení imunity organizmu. Elektrický náboj na membránách buněk hraje klíčovou úlohu ve zdraví buňky. Je-li sníženo napětí na membránách buňky, stávají se tyto buňky velmi lehce infikované viry, bakteriemi a toxickými látkami.

                                              

Inspirovaní Rife technologií jsme vyrobili multifunkční plazmový generátor ovládaný počítačem, který využívá zvukem modulované plazmové světlo dodávající energii a informace, které pronikají hluboko do tkání osoby sedící před plazmatickou výbojkou. Jednoduchý ovládací program nabízí širokou škálu možností harmonizace lidského těla jak pro laiky, kteří mají připravené léčebné databáze, tak pro profesionály a vědecké pracovníky s možností vlastního nastavení a uložení svých programů. 

Přístroj dokáže vygenerovat v patnácti najednou spustitelných kanálech několik set frekvencí najednou v závislosti na rychlosti počítače. Kmitočty mohou být nastaveny i kolísavé. Kolísavost je nastavena v Schumanově rezonanci. V osobním nastavení je možnost nastavení databáze klientů, kde se automaticky zaznamenávají veškeré použité frekvence (programy) při harmonizaci s možností opětovného spuštění. Frekvence se dají spustit postupně, najednou, nebo lze také použít postupné generování frekvencí po malých krocích od jednoho kmitočtu k druhému s nastavitelným časem. Další funkce zapper umožňuje nastavené frekvence pouštět jen v kladné polaritě. Funkce Wooble - dokáže rozkmitat jakoukoliv frekvenci nezávisle od ostatních. Ovládací software také umožňuje, aby plazmatické vyzařování šlo jen na 50 % výkonu při harmonizaci jednoho klienta. Kromě vyzařování plazmatické lampy je možnost přenosu frekvencí přes pozlacené elektrody, což je velice výhodné pro velmi nízké frekvence od 0,5 Hz-10Hz. O dalších možnostech přístroje se lze dozvědět při osobní konzultaci .Plazmatický set nenahrazuje odbornou lékařskou péči, je pouze doplňkem alternativní medicíny! Přístroj si pronajímáte nebo kupujete.