EFT

Co je EFT?

EFT je nový, velmi účinný obor energetické psychologie. Kombinuje dva skvěle zavedené vědní obory – Mind-Body Medicínu a akupunkturu, takže je možné profitovat z obou současně:
Využívá poznatků čínské medicíny a různých psychologických disciplín. Spočívá ve stimulaci akupunkturních bodů na těle poklepáváním konečky prstů v průběhu psychologického zpracovávání různých aspektů problému. Tím se odstraní emoční příčina problému (nevyvážená energie v meridiánu).
Vychází z objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v energetickém systému těla.
Pokud je tato metoda prováděna správně, velmi často zkrátí terapeutický proces z měsíců či let na hodiny nebo minuty. A protože emoční napětí je příčinou bolestí, chorob a fyzických obtíží, často se setkáváme s tím, že EFT poskytuje i neuvěřitelnou fyzickou úlevu.
Začleníte-li EFT do procesu svého emočního uzdravování, můžete urazit obrovský kus cesty. Místo toho, abyste trávili měsíce nebo léta praktikováním konvenčních terapií, můžete se se svým tématem vypořádat jednoduše a jednou provždy během pár sezení ….občas lze dosáhnout pozoruhodných výsledků jen s pomocí několika rychlých sekvencí EFT.
Jakmile zjistíte, jak EFT odstraňuje emoční bloky, dalším krokem je práce na fyzických aspektech. – bolesti hlavy, bolesti zad často zmizí v důsledku užití EFT pro nějaké emoční téma. Můžete začít lépe vidět, budete lépe zvládat každodenní stres.
Nechceme tvrdit, že EFT je dokonalé. Nepomáhá 100%. Ale obvykle funguje výborně a výsledky jsou často velkolepé. Díky specifickému přístupu často pomůže tam, kde všechno ostatní selhalo. Pro mnohé lidi tak představuje vstupní bránu k nové, vyšší úrovni léčení.
Zjistíte, že EFT je obvykle velmi jemné a že často lze dosáhnout značné úlevy s jen malým či úplně nulovým emočním nepohodlím. Nicméně neplatí to pro každého. Témata některých lidí jsou natolik hluboká, že pouhá zmínka o nich způsobuje emoční či psychickou bolest. Ale dokonce i ona mohou být, pokud je jim věnován dostatek času, pomocí EFT efektivně zpracována.

 

Mohu použít EFT na…….? .doplňte si, cokoliv chcete

Funguje EFT na chrápání?
Funguje EFT  na roztroušenou sklerózu?
Funguje EFT  na zvířatech?
Funguje EFT na nemluvňata?
Funguje EFT Alzheimerovu chorobu?
Funguje EFT na rituální zneužívání?
A tak dále … a  můžeme si vytvořit seznam tisíce onemocnění.

Odpověď na všechny tyto otázky je … Ano!

Existuje vysoká pravděpodobnost, že bude-li EFT uplatňováno správně, budeme schopni daný problém  buďto zlepšit nebo úplně odstranit.
To však NEZNAMENÁ, že bylo EFT dovedeno k takové dokonalosti, že je schopné uzdravit vše. Je toho ještě hodně, co je třeba o EFT vyzkoumat … … A výsledky budou také často záviset na tom, jak vy sami budete vaše EFT „tříbit“.
Znamená to, že jsme zaznamenali zlepšení u tak široké škály onemocnění, že není nijak přehnané učinit závěr, že jeho použití je téměř univerzální …., i když dosud ne zcela plošné.

Tento rys EFT… totiž že ho  lze používat na vše….. vyvolává mnohé otázky i pochyby u většiny nováčků, kteří jsou navyklí si myslet, že pro každé onemocnění má existovat specifický léčebný prostředek,. Takže užívají Tylenol na bolesti hlavy a Prozac na depresi. Zároveň existují určité léky (léčebné prostředky) na všechno, od artritidy až po vysoký krevní tlak, úzkost či posttraumatickou stresovou poruchu. Existuje i boj mezi výrobci o to, který lék je pro konkrétní onemocnění nejlepší (Tylenol versus Advil, například).
Tím pádem jsou lidé seznamující se s EFT často zmateni, když slyší, že EFT užívá stejný “základní recept” jak na bolest v zádech tak také na smutek, trauma, vztek, syndrom karpálního tunelu a všechno ostatní. Toto pojetí neodpovídá jejich předchozím zkušenostem.

Jak dlouho dosažený výsledek vydrží?

Podaří-li se vyléčit emoční rovinu, pak je to prakticky vždy dlouhodobé. Toto obzvláště platí, jestliže se řídíme návrhy či pokyny výukového programu a zaobíráme se emoční událostí jak nejkonkrétněji je to možné. Nicméně jestliže se zdá, že se určitý emoční problém vrací, bude zkušený praktik EFT hledat tři možná vysvětlení:

1. To, co „se vrací“ je vlastně přidružené hledisko (aspekt), se kterým se napoprvé nepracovalo.

2.      S původním problémem se nakládalo příliš obecně a proto  nedošlo k jeho úplnému objasnění.

3. Příčina problému tkví v přecitlivělosti na něco  (energetickém toxinu), co dotyčný snědl, vypil, vdechl nebo s čím  jinak přišel do styku.

Tělesná uzdravení jsou často překvapivá a rovněž dlouhodobá, ale existuje u nich větší pravděpodobnost, že se znovu objeví. Tělesný příznak (jako například bolest hlavy, bolest zad, žaludeční nevolnost, atd.)  je často fyzickým projevem emoční zátěže. Zkušení EFT praktici se o tomto faktu opakovaně přesvědčují. To, co tedy vypadá, že se vrací, je prakticky ta samá tělesná potíž, která však reaguje na jiný emoční podnět. Tato teorie je možná diskutabilní, a (ještě) není samozřejmě podložená žádnými vědeckými důkazy. Nicméně to považuji za vysoce spolehlivý a užitečný model.

Lze EFT kombinovat s jinými metodami?

Ano! EFT je velmi flexibilní. Mnoho lidí kombinuje  EFT s jinými léčebnými technikami a tím zvyšuje úspěšnost.  Terapeuti pracující s hypnózou používají EFT, když je jich klient v transu.  Odborníci na metodu EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing, t.j. desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů) vkládají EFT do léčebného procesu EMDR. Eft využívají při své práci také lidé pracující s masážemi, reiki, akupunkturou, chiropraxí a mnozí další včetně klasických lékářů.

EFT je tak zřejmé! Tak proč nebylo objeveno už dávno? Odpověď Garyho Craiga.

Tento článek může být užitečný pro ty, kteří chtějí druhým lidem vysvětlovat „podivnost“ této metody. Poslouží jako dobrý most, jak překlenout  odmítavý způsob myšlení. EFT mělo být objeveno před padesáti lety a bývalo by dnes bylo tak běžné jako aspirin. Nicméně i navzdory nepopiratelným klinicky potvrzeným výsledkům se neustále setkává s odporem ze strany vědců a jiných lidí, kteří lpí na konvenčních přístupech.

Nevím, jak vy, ale já jsem se v roce 1958 na střední škole při chemii učil, že stavebním materiálem VEŠKERÉ hmoty (včetně lidských těl) jsou ATOMY. V té době už to nebylo nic nového. Nikdo o tomto faktu nepochybuje. Nikdo rovněž nepochybuje o tom, že atomy jsou tvořené ENERGIÍ.

Einstein potvrdil tuto domněnku svojí teorií relativity a ještě ji rozvedl ve známém vzorečku.

Energie = hmota krát rychlost světla na druhou

To jednoduše řečeno znamená, že tělesná hmota (včetně lidského těla) je tvořena energií. Tudíž, i když se lidské tělo může jevit jako pevné, jeho základem je energie.

Tento prostý fakt je ve vědeckém světě všeobecně uznávaný. Nevím o vědci, který by s tímto faktem nesouhlasil. Je přijímaný podobně jako gravitační zákon.

Nicméně z důvodů, které zná možná jenom vesmír, západní léčebné vědy tento fakt ignorují!!!

Jak krátkozraké! Namísto toho nadále pohlíží na lidské tělo jako na fyzikální objekt a přehlížejí jeho energetické kořeny. Nakládají s tělem jako s … pytlem naplněným tělesnými částmi a chemickými složkami.

Jejich metody tak zahrnují opravu a nahrazování tělesných částí (chirurgie) a „nápravu“ tělesné chemie jinou chemií (léky).

Tento konvenční přístup nám nicméně přinesl mnoho užitečných věcí, takže ani já jej nezavrhuji. Jsem vlastně moc rád, že ho tu máme a vážím si pilných vědců a lékařů, kteří tento přístup používají. Kdyby mi například prasklo slepé střevo, tak bych se naprosto dobrovolně vrhl na operační stůl chirurga.

Tím,  že si západní lékařská věda nepřipouští uznávaný fakt, že je tělo ve své podstatě tvořené energií, nasazuje si brýle, které jí umožňují vidět jen metr před sebe.  Lidé praktikující EFT nabízejí těmto konvenčně zaměřeným lidem brýle s širší vizí a tito skeptici si je postupně zkoušejí. Ti, kteří si je vyzkoušeli a „viděli“, už nemohou svůj zrak odtrhnout.  Následně tak přispívají k osvětě, která přináší  tyto postupy široké veřejnosti.

Kdokoli, kdo praktikoval  EFT kompetentně po dobu  i několika málo týdnů, byl bezpochyby svědkem mnoha případů, kdy bylo dosaženo dramatického pokroku jak po tělesné tak i emoční stránce, aniž přitom bylo použito konvenčních léčebných metod. Mnohé z dosažených výsledků výrazně vyvracely mnohá přesvědčení, na kterých západní medicína staví. Například:  Jak z hlediska konvenčního západního pojetí medicíny možné, aby …

….. se posttraumatická stresová porucha zcela vytratila bez použití psychofarmak?

….. mnohé celoživotní fobie zmizely během tzv. „jednominutových zázraků“?

….. návykové chování odstoupilo ve velmi krátké době?

….. syndrom  karpálního  tunelu zmizel aniž by došlo k běžně předepisované operaci?

….. nesnášenlivost laktózy zmizela ačkoli se má za to, že pacient nemá enzymy nezbytné pro trávení mléčných výrobků?

…..odešla migréna (často navždy a téměř okamžitě), aniž by bylo užito jakéhokoli léku?

A přesto ti, kteří praktikují EFT, provádějí takovéto  „zázraky“ denně…. a mnoho dalších. Naše webové stránky  poskytují mnoho takových důkazů. Západní klasicky orientovaní lékaři jsou nuceni vysvětlovat výsledky dosažené metodou EFT  tím, že se jedná o „placebo“ nebo „spontánní úlevu“ nebo „vítězství ducha nad hmotou“. Nelze je vysvětlit běžně používaným paradigmatem. Z tohoto hlediska je patrné, že je třeba pohlížet na lidské tělo pomocí jiného paradigmatu. Je zřejmé, že konvenční způsoby objasnění pokulhávají.

Nabízí se velmi logické řešení, totiž sáhnout po Albertu Einsteinovi a jiným základním vědeckým objevům uplynulého století. Proč vědci nenahlíží na lidské tělo jako na energetický systém  a nesledují, co z toho vyplývá? Lidé používající EFT to tak dělají již celé roky a jejich klinické důkazy jsou nebývalé. Tyto výsledky hovoří tak jasně, že nám z nich často poklesne čelist … a to i v případě, že jich dosahují lidé z laické veřejnosti.

Nemám v úmyslu tímto článkem zatracovat mnoho objevů učiněných konvenční medicínou, které nepopiratelně přispěly k léčení mnohých potíží. Spíše navrhuji, abychom odemkli dveře tomu, co je zřejmé a připojili metodu EFT k dalším prospěšným léčebným postupům. Bezpochyby bychom tak dosáhli zcela nové (a cenově dostupné) úrovně léčení.

Proto žádám vědeckou obec a konvenční pochybovače, aby prozkoumali to, co je zřejmé. Nepochybuji, že i metoda EFT má svoje  mouchy, k jejichž nápravě snad jednou také dojde. Tak postupuje každá věda. V tuto chvíli však denně dosahujeme zázračných výsledků, které ruší konvenční seznam oněch „můžeme“ a „nemůžeme“.

EFT  je zřejmé a jednou, přispějete-li i vy k šíření této metody, budou výsledky, které teď označujeme přívlastkem „zázračné“ běžnou denní praxí.

S vřelostí,

Gary

Lze výsledky EFT metody připsat placebo efektu nebo pouhému rozptýlení pozornosti?

Nikoli! Placebo efekt vyžaduje, aby léčený do určité míry metodě věřil. S tím se u lidí, kteří se setkávají s EFT poprvé, setkáváme jen zřídkakdy. Ačkoli se zdá, že EFT je metoda  založená na rozptýlení pozornosti, nebude fungovat, pokud klient sám bude nesoustředěný. Z tohoto důvodu klient opakovaně pronáší upomínkovou frázi, která ho má „naladit“  na problém.

Záleží na tom, zda praktik EFT je či není skeptický?

Někdy. Na počátku 90tých let minulého století, kdy Gary Craig s těmito postupy začínal, byl skeptikem prakticky každý. Jak profesionálové tak klienti. Lidé se pošklebovali, trousili pohrdavé poznámky, šeptali si Garymu za zády atd. Nicméně jeho výsledky byly pozoruhodné. Bolesti hlavy byly ty tam, zmizelo trauma, fobie slábla atd. EFT samozřejmě nebylo dokonalé. Jeho úspěšnost nebyla 100% (a stále ještě není). Nicméně výsledky byly zřejmé a to i tváří v tvář zjevným projevům skepticismu, z nichž některé byly velmi nepřátelské. To ovšem neznamená, že je-li odborník do určité míry skeptický, nemůže to mít negativní vliv. U náročných případů může být skepse skutečným břemenem.
Jeden terapeut kdysi položil Garymu tuto otázku: „Gary, zdá se mi, že nedosahuji stejného procenta výsledků, kterého dosahuješ ty. Jsem od přírody skeptik – vždy hledám, co je na něčem špatně – zatímco ty jsi mnohem optimističtější. Je možné, že vidíš takové výsledky, protože je vidět chceš – i když tam ve skutečnosti vlastně nejsou?
Samozřejmě je to možné! Nadšení může určitě ovlivnit to, co člověk vidí, a dokonce může přesvědčit klienty, aby „se přidali“ a  zaznamenat pak výsledky, které ve skutečnosti neexistují. Mám za to, že se něco z toho děje ve všech verzích těchto energetických postupů.
Podle mých zkušeností se však nadšení a optimismus obvykle vyskytují v počátečním stadiu. Poté postupně dozrávají do „reality“. I když se musím přiznat, že jsem svým založením nadšenec, zároveň věřím, že moje počáteční nadšení pro EFT v průběhu času dozrálo do něčeho, co bych označil jako „kongruence“.
“Kongruence“ odráží zkušenosti. Je to zralá forma optimismu. To nastane, když máte hluboký pocit důvěry a porozumění tomu,  jak tyto postupy fungují – včetně toho, jak budou či nebudou působit. Když se kongruentní EFT praktik s klientem zadrhne, nejspíše se bude ptát: „Hmmm! Co je to, co se nám tu staví do cesty?“ a bude hledat jiné způsoby, jak k problému přistupovat.Bude vytrvalý. Prozkoumá různé aspekty problému. Bude hledat ústřední problémy. V důsledku toho je mnohem pravděpodobnější, že bude s klienty dosahovat mnohem většího pokroku, než tomu bude u skeptika, který se brzy vzdá a řekne: „Vida! Další neúspěch.“
Záleží na tom tedy, zda je EFT praktik skeptický? U jednodušších případů pravděpodobně ne. Ale u náročných případů může skepse (nebo možná tomu mohu říkat nedostatek kongruence?) zapříčinit očividné „selhání“ tam, kde by bylo jinak možné dosáhnout pokroku.

EFT body

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………TAK UŽ SE NETRAPTE…………………..

Terapie nejsou náhradou za běžnou lékařskou péči. Nedoporučuje se tedy vysazovat stanovenou léčbu a předepsané léky. Se zlepšením stavu lze snižovat dávky léků, popř. změnit léčbu, pouze však po konzultaci s ošetřujícím lékařem.                                                                                        Zdroj: www.nexusanime.cz