KNIHY

          1000 a 1 kniha, které byste měli přečíst než zemřete

www.listology.com/list/1001-books-you-must-read-you-die

a tento zajímavý seznam bych doplnila o tyto další knížky (nestíhám je sem uvést všechny, stránky stále dotvářím a mám málo času při léčení):

Gary Zukav: Sídlo duše

Existence duchovnosti a dokonce její prospěšnost optimálnímu vývoji člověka byla jednoznačně prokázána. Dovolte si prožít to, co cítíte. Dovolte si v každém okamžiku zvolit to nejpozitivnější chování. S tím, jak se budete vědomě zbavovat negativní energie a tvarovat své úmysly podle toho, co vám říká srdce, s tím, jak budete vzdorovat svému strachu a volit léčbu, začnete spojovat svou osobnost se svou duší a přiblížíte se okamžiku, kdy se stanete bytostí Světla, celistvou, silnou, naplněnou vnitřní jistotou. Pokora, odpuštění, čistota a láska, všechny dary ducha, zakoření a vykvetou a vy se přiblížíte k největšímu daru - jaký vám Vesmír může dát - k lidským bytostem s otevřeným srdcem. Namísto duše v těle se staňte tělem v duši. Vztáhněte ruku ke své duši, protože v dnešní době stále naléhavěji platí Zukavova slova, že není Cesta k Duši, ale že Duše je Cesta.

Gary Zukav: Tančící mistři WU Li - The Dancing Wu Li Masters

Fritjof Capra: The Tao of Physics

Obě knihy jsou přehledem nové fyziky a vysvětlují, jak "objektivní vědecké důkazy" odpovídají metafyzickému chápání života, které mnozí prozatím odmítají.

Jacques Bergier, Louis Pauwels: Jitro kouzelníků – Le Matin des Magiciens

          Kniha, kterou jsem si v roce 1990 koupila za 39,- Kčs, a která mne uvedla do oblasti fantastického realismu. S úžasem v ní dodnes listuji.

Don Miguel Ruíz: Čtyři dohody

Autor odhaluje zdroj omezujících názoru, které nás připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. Ruíz shrnuje v duchu Castanedy základní toltéckou moudrost a vyjadřuje jasně, co pro muže a ženy znamená žít jako mírumilovní válečníci v moderním světě.

Don Miguel Ruíz: Láska, vztahy a přátelství

          Kniha, která mi zřejmě zachránila lásku, vztah i přátelství.

Dr. Wayne W. Dyer: Uvidíte to, až tomu uvěříte!

Autor nabízí způsob, jak probudit a trvale udržovat vnitřní sílu dřímající v nitru každého z nás a naučit se brát osud do vlastních rukou. W.Dyer čerpající z vlastních zkušeností i z příběhů lidí, kterým pomohl, přesvědčí i nejzarytější skeptiky a pesimisty, že každý člověk dokáže proměnit svá nejneskutečnější přání ve skutečnost – pokud směle vykročí na cestu osobní proměny. Věřte, že každý člověk může čerpat z neviditelného vesmírného zdroje a užívat svého ducha tak, jak potřebuje a jak si přeje – ovšem přání se stane viditelnou realitou teprve tehdy, až tomu člověk uvěří.

         Bruno Comby: Chvála siesty

Siesta je jednoduchým a přirozeným prostředkem pro prožití vašeho života v plné formě. Bruno Comby vám představuje její detailní rozbor, protože siesta může přinést každému velké dobrodiní. Posiluje zdraví, usnadňuje trávení a působí jako prevence srdečních onemocnění. Rozvíjí tvořivost, představivost, intuici a umožňuje větší výkonnost v práci. Je skvělým prostředkem pro boj se stresem.

Louise L. Hay: Miluj svůj život

Již notoricky známý bestseller s vynikající přílohou mentálních příčin nemocí a návodem na změnu vzorce myšlení a chování.

Louise L. Hay: Heal Your Body

Louise L. Hay: Myšlenky srdce

        B.A. Brennan: Ruce Světla - léčení a lidské energetické pole

Velká obrazová publikace o léčbě lidským energetickým polem a spolupráci léčitele a pacienta, která nás vede do dalších, dnes již odhalovaných úrovní energie fungujících ve vzájemných vztazích. Kniha, která je biblí pro všechny léčitele, inspirovala rovněž mistryni reiki Mari Hall (Léčení a lidské energetické pole : nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů)

José Silva: Silvova metoda

José Silva: ČLOVĚK - LÉČITEL

druhá kniha Silvovy metody rozvoje mysli pojednávající o tom, jak můžeme vyléčit sebe a pomoci druhým

Lois Dribin: Dobrá chuť

Gabreille Roth: Mapy extáze

Bernie Siegel: Láska, medicína, zázraky

Bezpodmínečná láska je nejmocnějším stimulem imunitního systému. Léčba, která v pacientech vyvolává pocit důvěry a bezpečí.

Stanislav Grof: Dobrodružství sebeobjevování (The Adventure of Self-Discovery)

Kniha obsahuje vůbec první detailní popis a rozbor základních principů holotropní terapie - významného přínosu autora k rozvoji hlubinné psychologie a psychoterapie. Seriozní vědecký výzkum nás přibližuje k rozpoznání kosmického rozměru lidské psychiky, abchom tak mohli začít chápat z půlně nového hlediska překvapující souvislosti, které určují život člověka na planetě Zemi.

 

            S. Grof:  Za hranice mozku

            S. Grof:  Holotropní vědomí

            S. Grof:  Kosmická hra

            S. Grof:  Psychologie budoucnosti

            S. Grof:  Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii

            Ch. a S. Grofovi: Krize duchovního vývoje (Chvojkovo nakladatelství)

            Ch. a S. Grofovi: Nesnadné hledání vlastního já (Chvojkovo nakladatelství)

            Christina Grofová: Žízeň po celistvosti