SPIRITUAL RESPONSE THERAPY - LEČEBNÉ TECHNIKY VYŠŠÍHO JÁ

Veškerá pravda prochází třemi stádii. V prvním je zesměšňována. Ve druhém je prudce napadána a ve třetím přijata jako naprosto samozřejmá věc.

Spiritual Response Therapy - metoda léčení technikou skrze Vyšší Já (LTVJ) - je metoda odlišná od většiny používaných způsobů alternativních terapií. Jejím základem je napojení se na Vyšší Já (vyšší úrovně vědomí) . S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Duše má všechny informace o tom, co zažila, uložené v tzv. akašických záznamech. Prostřednictvím Vyššího Já je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy si duše s sebou nese a následně je přetransformovat na pozitivum. Duše při tomto procese nabude nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj. Odstraní se blokující energie, které komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Nenahrazuje lékařskou péči ani léčitele. Pomáhá lidem uvědomit si pravdu o podstatě jejich problémů, vede je k uvědomění si skutečných lidských hodnot. Přijměme odpovědnost za svůj život, za jeho kvalitu a ryzost v přítomnosti i v budoucnosti. SRT/LTVJ pročišťuje vše, disharmonické programy, emoce, omezující myšlenky ve vztahu k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Soustředuje se na předprogramované nemoci a sebedestrukční programy, které po terapii SRT/LTVJ už neslouží jako pomoc k sebeuvědomování a mohou odeznít.  Může pomoci vybavit si, co z minulosti brání naší duši prožít radost, lásku a prosperitu v osobních, partnerských a mezilidských vztazích.

Metoda odstraní všechny negativní bloky z podvědomí a všechny myšlenky a návyky bránící pravému uvědomování se reality a doslova to znamená, že je člověku vymazána negativní informace a tudíž může začít život s čistou myslí. Nový stav pomáhá člověku uvědomit si pravdivý stav věcí. Jde tak o velice účinnou terapii vedoucí k čistotě mysli a uvědomění si našich nejvyšších lidských hodnot. Je tedy na člověku, aby si čistou mysl a vyšší stav vědomí, ke kterému jej SRT/LTVJ pozvedne, udržel a dál se vlastním úsilím duševně vyvíje. Za pomocí SRT/LTVJ se člověk zbavuje také fyzické nemoci. Vyčištění negativních podvědomých programů způsobí, že už nepotřebuje nemoc jako nástroj sebeuvědomovacího procesu. Proces sebeuvědomování byl totiž naplněn prostřednictvím terapie.

Pokud mnohé úrovně naší bytosti prodělají změnu, začneme najednou zažívat jiné věci. Někteří lidé se cítí euforicky, někdo unaveně, nebo naopak plní fyzické síly, někdo jakoby necítil vůbec nic. Nicméně, všechny tyto reakce jsou normální reakce v tomto silném měnícím se procesu. Kterýkoliv zážitek bude ten správný, který právě Vy potřebujete. Není zde žádná norma toho, co je správné a co ne. Buďte ujištěni, že na duchovní úrovni je celá škála způsobů, které se mají stát, a Vy si brzy všimnete účinku této uvolněné práce, postřehnete vyšší soustředění a jasnost, intuici, budete mít více energie, lepší zdraví, vztahy atd.

Terapie je určena nejen lidem, kteří se chtějí duchovně rozvíjet, ale je určena i k řešení problémů. Konzultace jsou pro klienta nenáročné a pohodlné, není potřeba provádět žádné cviky, postoje...  Vyžaduje se od něj ale vědomá snaha řešit vlastní problémy!  To je důležitý předpoklad toho, aby se již problémy nevracely. V průběhu terapie není třeba se klienta dotýkat, všechny potřebné informace se získávají od VJ pomocí kyvadla. Při konzultaci si klient často uvědomí, proč vznikly jeho problémy. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu do sebe sama. Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí. To znamení, že každý dělá rozhodnutí ve svém životě sám. Jestli přijme svoje problémy a těžkosti a zvolí si život ve stresu a chudobě, a nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Máme právo si vybrat. Pokud se rozhodneme řešit problémy a přijmout za jejich řešení zodpovědnost, potom může být metoda SRT/LTVJ nesmírně nápomocná. Odměnou za tuto snahu je pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

Před řešením určitého problémů metodou SRT/LTVJ je potřeba celková harmonizace, to znamená vyčistit auru, srovnat energetická těla, zharmonizovat čakry, odstranit přivtělené duše .... Většinou už po této očistě polovina problémů zmizí.