OBERON TITANUM QUANTUM

Cena 151 tis. Kč, školení ing. Lenkou Majerovou v hodnotě 6 tis. Kč v ceně. 

 Systém měření byl zrychlen na maximum i při testování všech 270 struktur trvá vyšetření i s analýzou a vykroužkováním všech ložisek 30 - 50 min.

Expresní měření je hotové za 5 min. a kroužkování ložisek je dalších 5 min. Za 10 min. máte hotovou diagnostiku

Rozsah měření a sběr dat si můžete zvolit mnoha způsoby dle vašich potřeb

Analýzy dat je automatická a na konci máte připravený všechen materiál ke zhlédnutí, porovnání předešlých měření je velmi dobře udělaný

Oberon sám kroužkuje ložiska a to podle toho jak přesně chcete

Vyhodnocuje jednotlivé sinusoidy a seřazuje skenované listy podle rozsahu imunitních křivek a hladiny

Má průměrové křivky, které vám dají jasnou představu o stavu imunitních reakcí v jednotlivých orgánových soustavách.

Výpis patogenů je možné různě přeskupovat a filtrovat a selektovat dle výskytu

Výpisy z diagnostiky se dají filtrovat co chceme zahrnout do výpisu a jednoduše uložit do PDF souborů a poslat nebo vytisknout

Oberon ukládá všechny vyšetření i 12 měření zpět.

Má automatickou Kavantovou harmonizaci, kterou si navolíte než jdete domů a sám vše spustí vyhodnotí a pošle hned 5 klientům najednou po dobu 12 hodin 


Princip funkce a provozu


Přístroj funguje podle principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních struktur. Ovlivněním externích elektromagnetických polí ztrácejí magnetické momenty molekulárních proudů v přidaných centrech nervových buněk kortexu svou původní orientaci, což má za následek chybné vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů, čímž vyvolávají nestabilní metastabilní stavy. Desintegrace těchto stavů působí jako iniciovaný signál. Vyjádřeno fyzikálně je tento přístroj systémem elektronického oscilátoru, který kmitá odpovídající vlnovou délkou elektromagnetického záření. Kdy jeho energie je adekvátní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují strukturální organizace biologických objektů v řádném stavu. Přístroj umožňuje vyvolat bioelektrickou aktivitu mozkových neuronů, pomocí této aktivity v pozadí je možné zesilovat selektivně signály, které se oproti statickým proudům dají těžko rozpoznat. Informace o specifických temporálních stavech orgánů a tkáních jsou shromažďovány na basi nekontaktního triger senzoru, který byl vyvinut pomocí moderní informační technologie a mikro ultrazvukových okruhů. Tento senzor odkrývá těžko zjistitelné fluktuace signálů, které vyfiltruje ze zvukových projevů polí a konvertuje do digitální sekvence, kde jsou ošetřeny pomocí mikroprocesoru a pomocí interface kabelu přeneseny do počítače.

Oberon set obsahuje:

Generátor kmitočtů, 1 elektroda pozlacená 24 kar. zlatem, kabely 150 cm, USB kabel, sluchátka, přenosný luxusní kufřík s chromovými zámky a panty, ovládací software do počítače Metapathia 1.4

Rozměry přístroje: 14 x 10 x 2,5 cm

USB 2.0 Hi-sped

Rozměry přenosného kufru: 36 x 10 x 24 cm

Každý Oberon je kalibrován s procesorem počítače, aby ukazoval co nepřesněji. Trvá to průměrně 1-3 dny. Lze jej nastavit s větší nebo normální citlivostí. Počítač s nahraným programem by měl sloužit jen pro diagnostiku a poznámky. Další nahrané programy a stahování různých informací mohou rozhodit kalibraci přístroje a částečně ovlivnit nahrané vzorky.